Solucions per a la gestió d'efectivu

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

CIDE INTELLIGENCE SOLUTIONS, SL en compliment del que estableix el Reglament General de Protecció de dades (RGPD 2016/679) i la Llei de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LO 3/2018), informa els usuaris de la pàgina web https://www.cashdro.cide.cat

1.- Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

CIDE INTELLIGENCE SOLUTIONS, SL amb CIF B43488832 i domicili a efectes de notificacions al c/ Horta, núm. 13, 43470 de la Selva del Camp (Tarragona). Podeu contactar trucant al 977845707 oa través del correu electrònic admin@cide.biz

2.- Qui és el Delegat de Protecció de Dades?

CIDE INTELLIGENCE SOLUTIONS, SL nomena com a Delegat de Protecció de dades a EXPLOTACIÓ DE PROGRAMARI INTEGRAL SL, podent contactar a través de l’email dpo@cide.biz, indicant a l’assumpte “CIDE INTELLIGENCE SOLUTIONS, SL” i el motiu de la consulta o sol·licitud .

3.- Amb quina finalitat recollim les vostres dades i base jurídica per tractar les vostres dades?

DADES PERSONALS DE CLIENTS

Finalitat : Pressupostar els serveis sol·licitats.
Base Jurídica: És lexecució de mesures precontractuals a petició de linteressat (pressupostos).

Finalitat: Prestació dels serveis sol·licitats.
Base Jurídica: És lexecució dun contracte.

Finalitat: Gestió interna client-empresa.
Base Jurídica: És l’obligació legal de CIDE INTELLIGENCE SOLUTIONS, SL de complir les seves obligacions fiscals i tributàries.

Finalitat: Gestió administrativa de la nostra empresa.
Base Jurídica: És lexecució dun contracte.

Finalitat: Facturació dels serveis sol·licitats, si escau.
Base Jurídica: És l’obligació legal de CIDE INTELLIGENCE SOLUTIONS, SL de complir les seves obligacions fiscals i tributàries.

DADES PERSONALS DE PROVEÏDORS

Finalitat: Gestió del servei prestat i/o de l’aprovisionament de productes.
Base Jurídica: És lexecució dun contracte.

Finalitat: Gestió interna proveïdor-empresa.
Base Jurídica: És l’obligació legal de CIDE INTELLIGENCE SOLUTIONS, SL de complir les seves obligacions fiscals i tributàries.

Finalitat: Gestió administrativa de la nostra empresa.
Base Jurídica: És lexecució dun contracte.

Finalitat: Pagament dels serveis prestats, si escau.
Base Jurídica: És l’obligació legal de CIDE INTELLIGENCE SOLUTIONS, SL de complir les seves obligacions fiscals i tributàries.

DADES PERSONALS DE CANDIDADES

Finalitat: Que el candidat pugui formar part dels processos de selecció realitzats per CIDE INTELLIGENCE SOLUTIONS, SL
Base Jurídica: És el consentiment del candidat.

DADES VIDEOVIGILÀNCIA

Finalitat: Videovigilància de les instal·lacions amb fins de seguretat i control.
Base Jurídica: És l’interès públic en la protecció de les persones, els béns i les instal·lacions del responsable.

DADES PERSONALS RECOLLIDES A LA NOSTRA PÀGINA WEB A més, en aquesta pàgina web es recullen dades de caràcter personal a través de diferents formularis. Les dades sol·licitades a cada formulari són les necessàries per a la finalitat per la qual es recullen. La finalitat de tractament són els següents:

FORMULARI DE CONTACTE:

Finalitat: Poder contestar les consultes plantejades i enviar a l’usuari la informació sol·licitada a través del correu electrònic o telèfon indicats al formulari.
Base Jurídica: És el consentiment de lusuari.

Finalitat: Donar d’alta a l’usuari a la newsletter de l’empresa, a través de la qual rebreu informació sobre les ofertes, promocions, novetats, productes, activitats realitzades per l’empresa. L’usuari un cop donat d’alta rebrà un correu per confirmar la subscripció al butlletí.
Base Jurídica: És el consentiment de lusuari.

FORMULARI DE SOL·LICITUD DEMO:

Finalitat: Poder fer una demo a l’usuari i/o respondre les consultes plantejades per l’usuari, així com enviar-li la informació sol·licitada.
Base Jurídica: És el consentiment de lusuari.

Finalitat: Donar d’alta a l’usuari a la newsletter de l’empresa, a través de la qual rebreu informació sobre les ofertes, promocions, novetats, productes, activitats realitzades per l’empresa. L’usuari un cop donat d’alta rebrà un correu per confirmar la subscripció al butlletí.
Base Jurídica: És el consentiment de lusuari.

FORMULARI SUBSCRIPCIÓ A NEWSLETTER:

Finalitat: Donar d’alta a l’usuari a la newsletter de l’empresa, a través de la qual rebreu informació sobre les ofertes, promocions, novetats, productes, activitats realitzades per l’empresa. L’usuari un cop donat d’alta rebrà un correu per confirmar la subscripció al butlletí.
Base Jurídica: És el consentiment de lusuari.

FORMULARI VOLS SER PARTNER:

Finalitat: Gestionar una possible relació com a partner, contestar les consultes plantejades i enviar a l’usuari la informació sol·licitada a través del correu electrònic o telèfon indicats al formulari.
Base Jurídica: És el consentiment de lusuari.

Finalitat: Donar d’alta a l’usuari a la newsletter de l’empresa, a través de la qual rebreu informació sobre les ofertes, promocions, novetats, productes, activitats realitzades per l’empresa. L’usuari un cop donat d’alta rebrà un correu per confirmar la subscripció al butlletí.
Base Jurídica: És el consentiment de lusuari.

CORREU ELECTRÒNIC/XAT:

Finalitat: Si l’usuari es posa en contacte a través del correu electrònic i/o Xat publicat en aquesta pàgina web, les vostres dades seran tractades per contestar les consultes plantejades i poder-vos enviar la informació sol·licitada a través del correu electrònic i/o Xat a través del qual es rep la consulta.

Base Jurídica: És l’interès legítim de la nostra empresa per respondre a les comunicacions rebudes.

4.- Quina categoria de dades tractem?

Les dades que es demanen, de forma enunciativa que no limitativa, es refereixen a la categoria de dades identificatives, com poden ser: Nom i cognoms, Telèfon, Adreça Postal, Empresa, Correu Electrònic; dades econòmiques i financeres, com poden ser: Dades bancàries.

5.- Quant de temps conservem les vostres dades?

DADES PERSONALS DE CLIENTS I PROVEÏDORS

Les dades personals facilitades seran conservades mentre es mantingui la relació comercial o l’usuari sol·licite la supressió. Finalitzada la relació comercial, les dades seran conservades mentre sigui necessari per donar compliment a les obligacions legals. Una vegada prescrites les responsabilitats derivades de les obligacions legals esmentades, les seves dades seran suprimides.

DADES PERSONALS DE CANDIDADES

Les dades facilitades pel candidat seran conservades durant 1 any.

IMATGES DE VIDEOVIGILÀNCIA

Les imatges captades pels sistemes de videovigilància es conservaran com a màxim durant 30 dies, excepte requeriment judicial o que a les imatges es recullin infraccions, cas en què les imatges es bloquejaran i es posaran a disposició de les autoritats.

DADES PERSONALS FORMULARIS PÀGINA WEB

Les dades recollides a través dels formularis de la nostra pàgina web seran conservades mentre siguin necessàries per donar compliment a la finalitat per la qual van ser recollides o l’usuari sol·licite la supressió. Les dades personals necessàries per a l’enviament de comunicacions comercials, en cas que les hagi autoritzat, seran conservades sempre que no sol·licite la supressió.

6.- Realitzem perfils amb les vostres dades?

Amb la informació facilitada pels candidats a través del seu CV, CIDE INTELLIGENCE SOLUTIONS, SL podrà realitzar perfils per tal de poder seleccionar el millor candidat per a un lloc de treball determinat.

7.- A qui cedim les vostres dades?

No es preveuen cessions de dades a excepció de les autoritzades per la legislació fiscal, mercantil i de telecomunicacions, així com en aquells casos en què una autoritat judicial ens ho requereixi.

CIDE INTELLIGENCE SOLUTIONS, SL pot compartir dades personals amb empreses externes que presten serveis al CIDE INTELLIGENCE SOLUTIONS, SL Amb totes aquestes empreses es formalitza un Contracte de Confidencialitat per garantir l’ús de dades personals d’acord amb les exigències de la normativa vigent a Protecció de Dades. A manera enunciativa i sense caràcter exhaustiu, aquestes empreses podran ser:

  • Assessoria fiscal i comptable.
  • Empreses informàtiques.

A més, CIDE INTELLIGENCE SOLUTIONS, SL pot compartir dades personals amb empreses externes, les quals són responsables, per tal de poder desenvolupar correctament l’activitat. A manera enunciativa i sense caràcter exhaustiu, aquestes empreses podran ser:

  • Empreses de transport

8.- Quins tercers presten serveis en aquesta web?

Per al desenvolupament d’aquesta pàgina web s’utilitzen els proveïdors de serveis següents:

Hosting: Els servidors on està allotjada la nostra pàgina web estan ubicats a la UE. Utilitza protocols segurs de manera que la comunicació de dades es fa a través de canal xifrat.

9.- Quins drets té i com exercir-los?

L’usuari té dret a accedir a les seves dades personals, a sol·licitar la rectificació de les que siguin inexactes, així com a la seva supressió quan, entre altres motius, ja no siguin necessàries per a les finalitats recollides. En determinades circumstàncies, també podrà sol·licitar la limitació del seu tractament, cas en què únicament es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions, així com demanar la portabilitat de les seves dades. Per motius relacionats amb la seva situació particular, podrà oposar-se al seu tractament i CIDE INTELLIGENCE SOLUTIONS, SL deixarà de tractar-los, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. El sol·licitant pot revocar els consentiments prestats en qualsevol moment. El sol·licitant podrà exercir els seus drets a través del correu electrònic admin@cide.biz oa les oficines situades al c/ Horta, núm. 13, 43470 de la Selva del Camp (Tarragona), adjuntant fotocòpia del DNI i indicant el dret que exercita. Ud. també podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

10.- Quines mesures de seguretat tenim implantades?

Dins del nostre compromís per garantir la seguretat i confidencialitat de les vostres dades de caràcter personal, us informem que s’han adoptat les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la vostra alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposats, segons l’Art. 32 del RGPD EU 679/2016.

11.- Com funcionen les nostres xarxes socials?

A través de les nostres xarxes socials pots compartir els nostres continguts o deixar-nos comentaris, fotos o vídeos, sempre que siguin de l’interès per a tota la comunitat. Les nostres xarxes socials estan constantment supervisades per tal d’atendre les vostres preguntes i comentaris al menor temps possible. Volem que sigui un espai del qual tots gaudim, per la qual cosa és important que entre tots respectem unes normes de convivència:

  • Tu ets el responsable dels continguts que publiquis, no caiguis en la violació de qualsevol dret, llei o reglament.
  • Cuida la redacció i el to, evita publicar qualsevol informació abusiva, difamatòria o obscena.
  • Respecta el dret a la privadesa, no facis comentaris il·lícits, ofensius o discriminatoris sobre tercers.
  • Evita comentaris fraudulents, enganyosos o que puguin induir a l’error.
  • No permetem el correu brossa, ni els missatges comercials o publicitaris, no volem missatges repetitius.
  • No mantindrem converses amb perfils que puguem considerar falsos.

  Si us plau, tingues en compte que el contingut publicat pels seguidors a les nostres pàgines no necessàriament reflecteix el punt de vista de la nostra empresa. Si els vostres comentaris no compleixen les ‘Normes de la casa’, podran ser eliminats, ocultats o bloquejats. Qualsevol que publiqui continguts no permesos serà bloquejat de la comunitat. Ens reservem el dret a modificar aquestes normes en qualsevol moment i sense avís previ.

Vols ser Partner de CASHDRO?

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Responsable: CIDE INTELLIGENCE SOLUTIONS, SL; Finalitat: Respondre les consultes plantejades per l'usuari i enviar-vos la informació sol·licitada; Gestionar l'alta de l'usuari a la nostra newsletter. Un cop enviat el formulari, l'usuari rebrà un correu electrònic amb un enllaç per confirmar la subscripció; Legitimació: Consentiment de lusuari; Destinataris: Només es fan cessions si hi ha una obligació legal; Drets: Accedir, rectificar i suprimir, així com altres drets, com s'indica a la informació addicional; Informació Addicional: Podeu consultar la informació completa de Protecció de Dades a la nostra Política de Privadesa.