Solucions per a la gestió d'efectivu

Avís legal

En compliment de l’art. 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI+CE), se l’informa:

El titular de la pàgina https://cashdro.cide.cat és:

Denominació Social: CIDE INTELLIGENCE SOLUTIONS SL
CIF: B43488832
Domicili: C/ Horta, núm. 13, 43470 de la Selva del Camp (Tarragona)
Telèfon: 977845707
Email: admin@cidesl.com
Dades Registrals, Inscrita a Tarragona 1252, Foli 139, full núm. T-13908, Inscripció 1a

Les seves dades

La informació o dades personals que l’usuari faciliti seran tractades d’acord amb allò establert a les Polítiques de Protecció de Dades. L’usuari declara que tota la informació o dades que siguin facilitades són veraces i es corresponen amb la realitat.

Privadesa/Protecció de dades personals

CIDE INTELLIGENCE SOLUTIONS SL compleix amb les directrius Reglament General de Protecció de dades (Reglament (UE) 2016/679) i la resta de normativa vigent a cada moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari.

Per això, juntament amb cada formulari de recollida de dades de caràcter personal, es farà saber a l’usuari de l’existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant-lo del responsable del tractament realitzat, la direcció del responsable, la possibilitat dexercir els seus drets daccés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers si és el casAixí mateix, CIDE INTELLIGENCE SOLUTIONS SL creadora del lloc web informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i sol·licitarà a l’usuari el seu consentiment al tractament del correu electrònic amb fins comercials a cada moment.

Menors d'edat

Els continguts de la Pàgina Web estan dirigits a persones grans. CIDE INTELLIGENCE SOLUTIONS SL no pretén obtenir dades de persones menors d’edat. Quan CIDE INTELLIGENCE SOLUTIONS SL tingui coneixement que al vostre fitxer hi ha dades de caràcter personal d’un menor, procedirà immediatament a cancel·lar aquestes dades.

Obligacions de lusuari

L’usuari haurà de respectar en tot moment els termes i les condicions establerts per la pàgina web.

L’usuari utilitzarà la pàgina web de forma diligent i assumint qualsevol responsabilitat que es pugui derivar en incomplir els termes i condicions de la pàgina web.

L’usuari no podrà utilitzar la pàgina web per transmetre, emmagatzemar, divulgar, promoure o distribuir dades o continguts que siguin portadors de virus o qualsevol altre codi informàtic, fitxers o programes dissenyats per interrompre, destruir o perjudicar el funcionament de qualsevol programa o equip informàtic o de telecomunicacions.

Propietat Industrial i Intel·lectual

CIDE INTELLIGENCE SOLUTIONS SL per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts a la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o texts, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.).

En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitat comercial, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de CIDE INTELLIGENCE SOLUTIONS SL Tots els drets reservats.

L’USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de CIDE INTELLIGENCE SOLUTIONS SL Podreu visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del vostre ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per a ús personal i privat. L’USUARI haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de CIDE INTELLIGENCE SOLUTIONS SL

Dret d'exclusió

CIDE INTELLIGENCE SOLUTIONS SL es reserva el dret de denegar o retirar l’accés a portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les Condicions d’Ús del portal. CIDE INTELLIGENCE SOLUTIONS SL perseguirà l’incompliment de les Condicions d’Ús del portal, així com qualsevol utilització indeguda del portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

Modificacions i enllaços

CIDE INTELLIGENCE SOLUTIONS SL es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu lloc web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que presta com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats, així com a les Condicions Generals de Contractació aquí determinades.

CIDE INTELLIGENCE SOLUTIONS SL no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts de la seva pàgina web, sent exclusiva responsabilitat de la persona que hi accedeix o els utilitza.

En cas que a https://cashdro.barcelona es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, CIDE INTELLIGENCE SOLUTIONS SL creadora del lloc web no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas CIDE INTELLIGENCE SOLUTIONS SL creadora del lloc web assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap daquests hipervincles o altres llocs dInternet. Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap mena d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

Llei aplicable i jurisdicció competent

Les condicions d‟ús de la Pàgina Web contingudes en aquest Avís Legal, així com les relacions entre l‟usuari i CIDE INTELLIGENCE SOLUTIONS SL, es regiran i interpretaran d‟acord amb les lleis espanyoles. Per a la solució de qualsevol conflicte que es pugui suscitar, l’usuari i CIDE INTELLIGENCE SOLUTIONS SL se sotmeten expressament a la competència i jurisdicció dels jutjats i tribunals de la ciutat de TARRAGONA, renunciant expressament a qualsevol altre fur que els pogués correspondre.

Vols ser Partner de CASHDRO?

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Responsable: CIDE INTELLIGENCE SOLUTIONS, SL; Finalitat: Respondre les consultes plantejades per l'usuari i enviar-vos la informació sol·licitada; Gestionar l'alta de l'usuari a la nostra newsletter. Un cop enviat el formulari, l'usuari rebrà un correu electrònic amb un enllaç per confirmar la subscripció; Legitimació: Consentiment de lusuari; Destinataris: Només es fan cessions si hi ha una obligació legal; Drets: Accedir, rectificar i suprimir, així com altres drets, com s'indica a la informació addicional; Informació Addicional: Podeu consultar la informació completa de Protecció de Dades a la nostra Política de Privadesa.